Філантропія


Рівень розвитку культури благодійності – це показник розвитку суспільства. Саме благодійність, добротворчество є найважливішими факторами соціального розвитку суспільства в таких сферах, як освіта, наука, культура, мистецтво, охорона здоров’я, охорона навколишнього середовища та ряд інших. Своїм завданням в цьому напрямку Фонд бачить налагодження системної роботи з розвитку благодійності в громаді шляхом популяризації ідей філантропії, формування в суспільстві позитивного іміджу благодійника, розвитку культури взаємодопомоги, мотивації і підтримки проявів добротворчества.