Культура


Роль культури як генератора і транслятора загальнолюдських цінностей, як способу пізнання і сприйняття світу важко переоцінити.

В наші дні культура є гарантом цілісності країни: інтенсивний культурний обмін між регіонами, масові мережеві проекти, культурний туризм пов’язують окремі регіони в єдину життєвий простір країни. Тому серед своїх завдань Фонд виділяє сприяння розвитку культури в усьому її різноманітті, підтримку культурних проектів, сприяння збільшенню їх внеску в сталий гуманітарне і соціально-економічний розвиток громади, міста, країни.